• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

Business

Business (2)

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

23 January 2018 by 596 Comment Business 1572 Views
ท่านสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเด็กๆ ได้ โดยการติดต่อขอเลือกเด็กๆที่ต้องการอุปการะ และร่วมเลี้ยงดูเด็กๆเพื่ออนาคตที่สดใสต่อไป
Read more...

ช่วยประชาสัมพันธ์

23 January 2018 by 699761 Comment Business 94885 Views
ขอท่านช่วยบอกต่อถึงเรื่องราวของเด็กๆ บ้านนกขมิ้นกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อเขาเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กๆ ร่วมกัน สนใจวิธีการอื่นๆ...
Read more...