• 02 375 6497, 02 375 2455  • info@baannokkamin.org


  • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
    แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพมหานคร 10240

Business

Business (2)

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

23 January 2018 by 0 Comment Business 117 Views
ท่านสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเด็กๆ ได้ โดยการติดต่อขอเลือกเด็กๆที่ต้องการอุปการะ และร่วมเลี้ยงดูเด็กๆเพื่ออนาคตที่สดใสต่อไป
Read more...

ช่วยประชาสัมพันธ์

23 January 2018 by 8 Comment Business 118 Views
ขอท่านช่วยบอกต่อถึงเรื่องราวของเด็กๆ บ้านนกขมิ้นกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อเขาเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กๆ ร่วมกัน สนใจวิธีการอื่นๆ...
Read more...