• 02 375 6497, 02 375 2455 • info@baannokkamin.org


 • 89 ซอยเสรีไทย17 ถนนเสรีไทย ,
  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
  กรุงเทพมหานคร 10240

ค่านิยมของมูลนิธิ "ดูแลระบบครอบครัว ชีวิตสดใส เป็นพร"
บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้การช่วยเหลือด้วยความรักจากรูปแบบการดูแล "ระบบครอบครัว" มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว

แบ่งปันความรัก ความห่วงใย และมอบอนาคตที่สดใสแก่นกตัวน้อยไร้รังนอนโดย

โครงการเลี้ยงอาหารเด็กๆ หากท่านต้องการมีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ โดยการเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญหรือด้วยจิตอาสา กรุณาติดต่อ 02-375-6497 (คุณเล็ก, คุณอิคคิว)

โครงการเลี้ยงอาหารเด็กๆ หากท่านต้องการมีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ โดยการเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญหรือด้วยจิตอาสา กรุณาติดต่อ 02-375-6497 (คุณเล็ก, คุณอิคคิว)

บริจาคเงิน
1.เช็คธนาคาร หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ขีดคร่อม
2.โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว
หมายเลขบัญชี 129-5-21931-3

โครงการเลี้ยงอาหารเด็กๆ หากท่านต้องการมีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ โดยการเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญหรือด้วยจิตอาสา กรุณาติดต่อ 02-375-6497 (คุณเล็ก, คุณอิคคิว)

โครงการเลี้ยงอาหารเด็กๆ หากท่านต้องการมีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ โดยการเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญหรือด้วยจิตอาสา กรุณาติดต่อ 02-375-6497 (คุณเล็ก, คุณอิคคิว)

โครงการเลี้ยงอาหารเด็กๆ หากท่านต้องการมีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ โดยการเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญหรือด้วยจิตอาสา กรุณาติดต่อ 02-375-6497 (คุณเล็ก, คุณอิคคิว)

"ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน
และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 "

ท่านจะมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กได้อย่างไร

 • โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

  ท่านสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเด็กๆ ได้ โดยการติดต่อขอเลือกเด็กๆที่ต้องการอุปการะ และร่วมเลี้ยงดูเด็กๆเพื่ออนาคตที่สดใสต่อไป

 • ช่วยประชาสัมพันธ์

  ขอท่านช่วยบอกต่อถึงเรื่องราวของเด็กๆ บ้านนกขมิ้นกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อเขาเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กๆ ร่วมกัน สนใจวิธีการอื่นๆ...

 • โครงการบ้านพักคนชรา

  โครงการบ้านพักคนชรา ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ขาดสุขภาวะที่ดีในการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เจ็บป่วย จึงจำเป็นยิ่งที่เราต้องช่วยกันมอบความรักความสุขในช่วงบั่นปลายชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจบังคับให้ทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทำงานทั้งคู่ จึงไม่มีใครดูแลลูกในช่วงกลางวัน มูลนิธิฯจึงอาสาดูแลลูกๆ ในช่วงที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน

 • โครงการส่งเสริมพันธกิจ

  โครงการส่งเสริมพันธกิจ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นขออาสาเป็นตัวแทนของท่านเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทย

ติดตามข่าวสารบ้านนกขมิ้น

ติดตามข่าวสารบ้านนกขมิ้น สาขาสุโขทัย

ติดตามข่าวสารบ้านนกขมิ้น

133546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2209
7117
33518
67705
97794
35752
133546
Your IP: 54.81.105.205
Fri, 22 Jun 2018 07:25:45 +0000